18)παγκοσμιες ημερες

Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ

Ημέρα των Ναυτικών

Παγκόσμια Ημέρα Αδελφών

Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης

Color Tv Day

World Beatles Day

Bring Your Pet to Work Day