17)παγκόσμιες ημερες

Διεθνής Ημέρα Κοινοβουλευτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Αστεροειδών

Meteor Watch Day

Social Media Day