15)παγκοσμιες ημερες

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Κακοποίηση Ηλικιωμένων
Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας
Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου
Nature Photography Day
Lobster Day
Smile Power Day
Beer Day Britain