10)Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο πλανήτης!

 

 

Της Μαρίας Ακριβού

Ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS και η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς πάσα κατεύθυνση υποστηρίζοντας πως αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, σε μια δεκαετία από σήμερα η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, αλλά και εμείς ως πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά, καλούμαστε με αίσθημα ευθύνης να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν βιώσιμο πλανήτη.

Με 442 ψήφους υπέρ, 203 κατά και 51αποχές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο για το κλίμα, για τον οποίο έχει ανεπίσημα έρθει σε συμφωνία με τα κράτη μέλη ήδη από τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 μετατρέπεται σε νομική υποχρέωση. Ο νέος νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν κατάλληλα την πορεία τους σε αυτή τη μετάβαση. Μετά το 2050, η ΕΕ θα επιδιώξει να πετύχει αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών.

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030

Ο νέος νόμος της ΕΕ για το κλίμα αυξάνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Μια επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό «LULUCF» για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, θα αυξήσει τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, θα επιταχύνει εκ των πραγμάτων τον στόχο της ΕΕ για το 2030 στο 57%.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ένα στόχο για το 2040, το αργότερο έξι μήνες μετά την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση το 2023 που προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού. Σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη μέγιστη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που εκτιμάται ότι μπορεί να εκπέμπει η ΕΕ έως το 2050 χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αυτός ο λεγόμενος «προϋπολογισμός για τα αέρια θερμοκηπίου» θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια για τον καθορισμό του αναθεωρημένου στόχου της ΕΕ για το 2040.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα αξιολογεί τη συλλογική πρόοδο όλων των χωρών της ΕΕ, καθώς και τη συνοχή των εθνικών μέτρων ως προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Ας ελπίσουμε ότι η Ελλάδα θα σκοράρει ψηλά στους δείκτες αποτελεσματικής εφαρμογής των παραπάνω μέτρων και δεν θα δεχτεί επιπλήξεις, άρα και πρόστιμα που θα μεταφραστούν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

«Είμαι περήφανη για το γεγονός ότι επιτέλους διαθέτουμε ένα νόμο για το κλίμα. Θα προτιμούσα να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτή είναι μια καλή συμφωνία που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα κάνει μεγάλη διαφορά. Η ΕΕ πρέπει τώρα να μειώσει τις εκπομπές την επόμενη δεκαετία περισσότερο από ότι τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες μαζί, και έχουμε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για περισσότερες χώρες» δήλωσε η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jytte Guteland.

Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και από το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 14 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030.