7)Εθνική Τράπεζα: Νέα εργαλεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις!

 

Της Μαρίας Ακριβού

Τη νέα ολοκληρωμένη ψηφιακή πρόταση που θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να περάσουν στην επόμενη φάση παρουσίασε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία διατηρεί την ηγετική θέση που κατέχει στην ψηφιακή τραπεζική. Μάλιστα τα τελευταία τρία χρόνια έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ  προς αυτή την  κατεύθυνση οι οποίες θα ενταθούν και το επόμενο διάστημα.

Κεφάλαιο κίνησης έως 35 χιλ. ευρώ, εξατομικεύμενες ψηφιακές λύσεις για κάθε επαγγελματία και επιχείρηση, διασύνδεση του λογισμικού μιας επιχειρήσης με το σύστημα της Εθνικής Τράπεζας, άμεση εκτέλεση συναλλαγών, διαχείριση λογιστικών συστημάτων, προμηθειών και διαχείριση παραστατικών είναι μερικές από τις καινοτόμες, νέες σύγχρονες ψηφιακές προτάσεις της Εθνικής Τράπεζας προς τις εταιρείες και τους επαγγελματίες. Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα μέσω απλής σύνδεσης των νόμιμων εκπροσώπων μιας επιχείρησης στο digital banking της Εθνικής Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, περιλαμβάνουν και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού από ένα κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή, που δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην τράπεζα.

Το νέο τραπεζικό περιβάλλον

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πεδίο που ενδιαφέρει πολύ την Εθνική Τράπεζα καθώς θα της επιτρέψει τη δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών της. «Είναι μία πειραματική περιοχή στον τραπεζικό τομέα και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε να πειραματιζόμαστε στο βαθμό που μας επιτρέπεται. Μεταξύ των υπηρεσιών που θα δώσουμε έμφαση είναι το document management, υπηρεσίες anti-fraud και τα contact centers».

Τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας παραδέχτηκαν πως η μεγαλύτερη δυσκολία παραμένει ο βαθμός εξοικείωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες που δεν συμβαδίζουν συχνά με τις τάσεις που διαμορφώνονται. Ως εκ τούτου, τον ρόλο της εκπαίδευσής τους τον έχει αναλάβει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Απαντώντας στο ερώτημά του πώς μία παραδοσιακή τράπεζα μπορεί να ανταγωνιστεί μία FinTech, η οποία έχει χαμηλές έως και μηδενικές προμήθειες στις συναλλαγές, τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας απάντησαν πως, σε ότι αφορά το internet και το mobile banking είναι πλήρως ανταγωνιστική σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής. Πρόσθεσαν πως βρίσκονται πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις προμήθειες στις συναλλαγές, ενώ ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα διατήρησης λογαριασμού, όπως ισχύει στο εξωτερικό.

White Button with E-Banking Icon on Computer Keyboard. Business Concept.

Η Τράπεζα του Μέλλοντος!

Η τράπεζα του μέλλοντος θα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια θα παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υιοθετεί τεχνολογίες αυτοματοποίησης, ενώ η τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί θα είναι κοινή για όλους ώστε να μπορούν να  αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

Η έγκαιρη προσαρμογή στα νέα δεδομένα είναι το α και το ω ώστε να γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά διαδικασίες που ήταν χρονοβόρες. Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, ήδη μέσα στην πανδημία οι συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα μειώθηκαν από το 30% στο 5%. Βέβαια όσο οι πελάτες επισκέπτονται τα καταστήματα θα διατηρηθεί ένας μεγάλος αριθμός εξ’ αυτών και αυτό που θα αλλάξει σταδιακά θα είναι η φύση της δουλειάς των υπαλλήλων και ο τρόπος λειτουργίας της τράπεζας.