17)παγκόσμιες ημέρες

Παρασκευή 16/7
World Snake Day
National Cherry Day
National Corn Fritter Day
Guinea Pig Appreciation Day
Fresh Spinach Day
Σάββατο 17/7
Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης
National Lottery Day
National Tattoo Day
World Emoji Day
Yellow Pig Day
Peach Ice Cream Day