18)παγκόσμιες ημέρες

20/7

Διεθνής Ημέρα Καπέλου

World Chess Day

National Lollipop Day

National Moon Day

World Jump Day

Space Exploration Day