Η Estée Lauder εγκαινιάζει το πρόγραμμα Emerging Leaders Fund για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς γυναικών που επαναπροσδιορίζουν την ηγεσία

Η Estée Lauder ανακοινώνει με υπερηφάνεια την έναρξη λειτουργίας του Estée Lauder Emerging Leaders (ELEL) Fund, ενός φιλανθρωπικού ταμείου στο πλαίσιο του Estée Lauder Companies Charitable Foundation. Αποστολή του ELEL Fund είναι να επαναπροσδιορίσει την ηγεσία, υποστηρίζοντας μια νέα γενιά αναδυόμενων γυναικών ηγετών και αμφισβητώντας τα στερεότυπα των φύλων στον τομέα αυτό. Το Ταμείο θα στηρίξει παγκόσμιους οργανισμούς που παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, καλλιεργούν υποστηρικτικές κοινότητες και υποστηρίζουν ανερχόμενες ηγέτιδες με τολμηρό όραμα αλλαγής.
Η Estée Lauder πραγματοποίησε μια αρχική επένδυση ύψους 1 εκατ. δολαρίων στο ELEL
Fund, το οποίο θα στηρίξει οργανισμούς που σχετίζονται με την αποστολή αυτή. Η Vital Voices, ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επενδύει σε γυναίκες ηγέτες, έχει επιλεγεί ως ο πρώτος συνεργάτης του προγράμματος του ELEL Fund, το οποίο ξεκινά τον Ιούλιο του 2022. Πρόσθετες επιχορηγήσεις από το Ταμείο ELEL θα ανακοινωθούν το επόμενο έτος.