Η Sony επεκτείνεται στο Διάστημα με λέιζερ για δορυφορικές επικοινωνίες

Η Sony ανακοίνωσε ότι ίδρυσε νέα θυγατρική που εστιάζεται στις δορυφορικές επικοινωνίες μέσω λέιζερ, μια αγορά που ανθεί καθώς ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά σημειώνει εκρηκτική άνοδο. Η Sony Space Communications Corp θα αναπτύξει συσκευές που επιτρέπουν σε μικρούς δορυφόρους να επικοινωνούν μεταξύ τους και με το έδαφος με δέσμες λέιζερ αντί με τη συμβατική τεχνολογία των ραδιοπομπών, οι οποίοι λειτουργούν σε φάσμα συχνοτήτων όπου υπάρχει συνωστισμός. «Ο όγκος δεδομένων που χρησιμοποιείται σε τροχιά αυξάνεται χρόνο με το αλλά τα διαθέσιμα ραδιοκύματα είναι περιορισμένα» εξήγησε ο πρόεδρος της νέας εταιρείας Κιοχέι Ιβαμότο.