Οι γονείς θα μπορούν να επιβλέπουν τη δραστηριότητα των παιδιών τους στο Instagram

Η πλατφόρμα του Instagram ανακοίνωσε ότι νέα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη των γονέων – κηδεμόνων και των εφήβων. Πρόκειται για εργαλεία γονικής επίβλεψης και ενίσχυσης της ασφάλειας των εφήβων που χρησιμοποιούν το Instagram παγκοσμίως και στην Ελλάδα.
Οι νέες λειτουργίες επιτρέπουν στους γονείς και κηδεμόνες, μεταξύ άλλων:

  • Να στείλουν στο παιδί τους μια πρόσκληση για επίβλεψη του λογαριασμού του ή να αποδεχτούν μια πρόσκληση από το παιδί τους.
  • Να βλέπουν πόσο χρόνο περνά το παιδί τους στο Instagram κάθε μέρα και να βάζουν καθημερινά όρια χρόνου χρήσης του κοινωνικού δικτύου.
  • Να προγραμματίζουν διαλείμματα για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
  • Να βλέπουν ποιον ακολουθεί το παιδί τους και ποιος το ακολουθεί.
  • Να ειδοποιούνται όταν το παιδί τους επιλέγει να μοιραστεί μια αναφορά ενός λογαριασμού ή μιας ανάρτησης, συμπεριλαμβανομένου του ποιος αναφέρθηκε και του τύπου του περιεχομένου που αφορούσε η αναφορά.