Πιστοποίηση ETHOS “Gold” για την εταιρία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια

Το Σήμα ETHOS “Gold” απέσπασε η εταιρία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια Α.Ε, η οποία έχει επιτύχει επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις του Προτύπου, πάνω από 75%.
Η απονομή της Πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρίας στη 13 η Ολομέλεια της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Δημήτρης Δαμπασίνας, ο οποίος σχολίασε: «Ευχαριστούμε θερμά τον φορέα Πιστοποίησης EUROCERT, ο οποίος από νωρίς μας «άνοιξε το δρόμο» για να εφαρμόσουμε τις αρχές του ESG. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα η οποία εργάστηκε σκληρά για να επιτύχουμε αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης».
Η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια λαμβάνοντας το σήμα ETHOS “Gold”, επιβεβαιώνει την υπευθυνότητά της προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή πρόοδό της σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον.