Εθελοντικός καθαρισμός παραλιών από τους εργαζόμενους της Marks & Spencer Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράμματος “Plan A”

DCIM100GOPROG0340530.JPG

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι της Marks & Spencer Ελλάδος ένωσαν τις
δυνάμεις τους και συναντήθηκαν σε διαφορετικές παραλίες, με σκοπό να απομακρύνουν
απορρίμματα που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ενέργεια
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας
«Plan A», το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από διεθνείς δράσεις και δεσμεύσεις της εταιρίας
Marks & Spencer, με σκοπό τη συμβολή της στη δημιουργία ενός κόσμου πιο βιώσιμου, για όλους.
Η ενέργεια καθαρισμού παραλιών διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού Ακτών, η οποία για το 2022 γιορτάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Συνολικά,
συγκεντρώθηκαν 150 εργαζόμενοι των Marks & Spencer στην Ελλάδα, καθάρισαν 17
χιλιόμετρα ακτών και συνέλεξαν 161 κιλά απορριμμάτων, εκ των οποίων τα 73 κιλά ήταν
ανακυκλώσιμα. Η εταιρεία παρείχε στους εθελοντές τα απαραίτητα υλικά για τη συλλογή και
τον διαχωρισμό των απορριμμάτων, όπως γάντια και σακούλες, απόχες για τον καθαρισμό
και της θάλασσας, καθώς και καπέλα για την προστασία τους από τον ήλιο.