Ένα στα οκτώ πουλιά στον πλανήτη κινδυνεύει με εξαφάνιση

Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον των πουλιών, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για το Καθεστώς Διατήρησης των Πουλιών στον Κόσμο (State of the World’s Birds Report 2022), που δημοσιεύεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Birdlife International. Περίπου ένα στα δύο είδη πουλιών που απαντούν στον πλανήτη μειώνονται, με τους πληθυσμούς πολλών από αυτά να έχουν συρρικνωθεί δραματικά. Επιπρόσθετα, ένα στα οκτώ είδη απειλείται με εξαφάνιση, ενώ πολλοί βιότοποι χάνονται ή βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης.

Σχεδόν το 50% όλων των ειδών πουλιών παγκοσμίως καταγράφουν μειώσεις πληθυσμών, ενώ αυξητικές τάσεις εμφανίζει μόλις το 6%. Ακόμα, σύμφωνα και με τα τελευταία δεδομένα του Κόκκινου Καταλόγου της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), πάνω από 2.000 είδη παγκοσμίως, δηλαδή περισσότερα από 1 στα 8 πουλιά θεωρούνται απειλούμενα.