Η NOVA μετασχηματίζει ψηφιακά τον πολιτισμό μέσα από το έργο «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου»

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο της Ίδρυσης του Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου, συμβάλει ενεργά, ως ανάδοχος, στη δημιουργία της σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης του μουσείου. Η Nova, μέσα από την χρήση σύγχρονων ψηφιακών
οπτικοακουστικών τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR) και 3D animation συμβάλλει στη δημιουργία του Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου. Με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Δίου Ολύμπου μετασχηματίζει το πολιτιστικό τοπίο της περιοχής δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει με εύληπτο και βιωματικό τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου αυτού.
Το νέο Μουσείο το οποίο θα στεγαστεί σε διατηρητέο κτίριο, με έδρα το Λιτόχωρο, το οποίο αποτέλεσε έδρα της Επαναστατικής Κυβέρνησης (1878), θα αξιοποιήσει τις λύσεις της Nova για να μετασχηματίσει το ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών μέσα από σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες. Η Nova, μέσα από την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και οπτικοακουστικών διαδραστικών τεχνολογιών όπως είναι η εικονική πραγματικότητα και το 3D animation θα παρουσιάσει τα ιστορικά γεγονότα και
τον ρόλο του τόπου την περίοδο 1878-1913, μέσα από μια ψηφιακή και διαδραστική διαδρομή.