Η σημασία της παροχής Wi-Fi δικτύων σε μονάδες Ιατρικής και Κοινωνικής Φροντίδας

Οι περισσότεροι θεωρούμε δεδομένη τη δυνατότητα πρόσβασης σε Wi-Fi δίκτυο
είτε στο σπίτι ή στη δουλειά. Ενώ γίνεται όλο και πιο σπάνιο για τους Οργανισμούς να μην
προσφέρουν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, τα Ιδρύματα Ιατρικής και Κοινωνικής
Φροντίδας μένουν πίσω σε αυτόν τον τομέα. Οι κάτοικοι των μονάδων φροντίδας, καθώς
και οι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τη γρήγορη πρόσβαση σε Wi-
Fi δίκτυο – και η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι μπορεί
κανείς να φανταστεί.

Ψηφιοποίηση στην Ιατρική και στην Υγειονομική Περίθαλψη
Στην Ελλάδα, σχεδόν 25.000 άνθρωποι ζουν σε περίπου 116 οίκους ευγηρίας και
περίθαλψης. Επιπλέον, υπάρχουν άτομα με αναπηρία που ζουν σε ημιμόνιμες μονάδες. Η
πλειονότητα αυτών των μονάδων δεν προσφέρει Wi-Fi. Παρόμοια εικόνα προκύπτει και
στον ιατρικό τομέα. Πολύ λίγες, συνήθως μεγαλύτερες, κλινικές ή κέντρα ιατρικής
περίθαλψης διαθέτουν επαρκή δικτυακή υποδομή για την υποστήριξη ασύρματης
συνδεσιμότητας. Το εμπόδιο δεν οφείλεται απαραίτητα στο υψηλό κόστος εγκατάστασης
και ανάπτυξης, καθώς αυτό συνήθως επιστρέφεται μέσω κρατικών επιδοτήσεων.
Συχνότερα, υπάρχει έλλειψη γνώσης εκ μέρους των υπευθύνων για την έναρξη των έργων
ψηφιοποίησης. Όμως, μετά την πανδημία, η οποία οδήγησε σε αποκλεισμούς εβδομάδων
και μόνιμες παραμονές σε ιατρικές εγκαταστάσεις και οίκους ευγηρίας, η ανάγκη
γεφύρωσης αυτού του κενού σε Wi-Fi δίκτυα έχει έρθει περισσότερο από ποτέ στο
επίκεντρο της προσοχής.

Το Wi-Fi είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συμμετοχή
Για τους μεγαλύτερους ηλικιακά ανθρώπους ή τα άτομα με αναπηρία, η πρόσβαση στο
διαδίκτυο τους επιτρέπει να συμμετέχουν ευκολότερα στη σύγχρονη ζωή και τους βοηθά
να παραμένουν συνδεδεμένοι με τον ευρύτερο κόσμο. Η αντίληψη ότι οι ένοικοι τέτοιων
ιδρυμάτων δεν χρειάζονται πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι κοντόφθαλμη. Όπως ο καθένας
από εμάς, έτσι και οι ένοικοι χρησιμοποιούν πλέον το διαδίκτυο για να κάνουν
βιντεοκλήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους τους, να διαβάζουν ειδήσεις ή ακόμα και
να συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η επικοινωνία με
εξωτερικούς παρόχους νοσηλευτικών υπηρεσιών και θεραπευτές μπορεί επίσης να
διευκολυνθεί, για παράδειγμα, στο πλαίσιο μιας βιντεο-διαβούλευσης. Με αυτόν τον
τρόπο, το Wi-Fi μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνική συμμετοχή, η
οποία με τη σειρά της έχει θετικά ψυχολογικά οφέλη.

Στην αγορά κυκλοφορεί σήμερα μεγάλος αριθμός τεχνικών καινοτομιών που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού ή των ιατρών – συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών τηλεϊατρικής, ψηφιακών αρχείων των
ενοίκων και συστήματων κλήσης και συναγερμού των κρεβατιών περίθαλψης. Τέτοιες
καινοτομίες μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερο τους εργαζόμενους και να κάνουν τον
χώρο εργασίας τους πιο ελκυστικό. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η
κατάλληλη δικτυακή υποδομή, η οποία προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της κάθε
μονάδας.

Info

H D-Link υποστηρίζει τους συνεργάτες της με δωρεάν έρευνες που αφορούν στην ασύρματη εγκατάσταση και μια ολοκληρωμένη υπηρεσία σχεδιασμού δικτύου προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες της κάθε μονάδας. Το κατάλληλο υλικό μπορεί στη συνέχεια να επιλεγεί από κοινού με τον συνεργάτη.