Το να μιλάμε για τη δουλειά μας βελτιώνει τη σχέση μας!

Ανατροπή! Ενώ συνεχώς ακούμε ότι δεν πρέπει να φέρνουμε τη δουλειά μας στο σπίτι… και να μην συζητάμε για αυτήν με τον σύντροφό μας, μια πρόσφατη μελέτη μας λέει το αντίθετο.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Current Psychology και εξηγεί πώς η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εργασία μπορεί να επιφέρει ισορροπία σε ζευγάρια με διπλό εισόδημα και να διαμορφώσει τη σχέση και την ικανοποίηση από τη ζωή.

«Είναι σημαντικό οι σύζυγοι να συζητούν για τη δουλειά τους μεταξύ τους, καθώς ο τομέας της εργασίας είναι συχνά σημαντικό μέρος της ζωής μας και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ευημερία μας» επισημαίνει η Delia Virga από το Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία. «Το να μοιράζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τη δουλειά σας με τον σύντροφό σας μπορεί να τον βοηθήσει να σας κατανοήσει καλύτερα και να σας υποστηρίξει καθώς και να προσφέρει την ευκαιρία να συνδεθείτε μέσα από κοινά ενδιαφέροντα και εμπειρίες».

Βασιζόμενοι σε δεδομένα από 149 ζευγάρια Ρουμάνων, οι ερευνητές διερεύνησαν τον ρόλο της επικοινωνίας σχετικά με την εργασία μεταξύ ζευγαριών με διπλά εισοδήματα. Διαπίστωσαν ότι τα ζευγάρια που επικοινωνούν ανοιχτά και ειλικρινά για τη δουλειά τους είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και ισορροπίας από τη σχέση.

Οι συζητήσεις γύρω από την εργασία αντιπροσωπεύουν ένα ουσιαστικό μέρος του τρόπου με τον οποίο τα άτομα διαπραγματεύονται με τους συνεργάτες τους, αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και τελικά δημιουργούν νόημα από τις εμπειρίες τους.

«Η επικοινωνία για την εργασία είναι απαραίτητη για την κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ικανοποιητικού περιβάλλοντος στο σπίτι» τονίζει η Virga. «Με την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για τη δουλειά τους, οι σύζυγοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον, δίνοντας νόημα στη σύνδεση και την ομαδική εργασία. Επιπλέον, η ποιότητα της επικοινωνίας είναι ένας από τους καλύτερους προγνωστικούς παράγοντες ικανοποίησης από τη ζωή».