Η Huawei Ελλάδος αναγνωρίζεται ως κορυφαίος εργοδότης το 2023 στην Ελλάδα από το Top Employers Institute

Oι κορυφαίοι εργοδότες για το έτος 2023 ανακοινώθηκαν από το Top Employers Institute
στις 17 Ιανουαρίου και η Huawei Ελλάδoς συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους
εργοδότες της Ελλάδας.
Η πιστοποίηση “Top Employers” επιβραβεύει την αφοσίωση της Huawei Ελλάδος για ένα
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και το αποδεικνύει μέσω των εξαιρετικών πολιτικών του
ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και ενεργειών για τους ανθρώπους που εργάζονται σε
αυτήν.
Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τις βέλτιστες
πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες υλοποιούνται και παρουσιάζονται στην
έρευνα. Η έρευνα αυτή καλύπτει έξι τομείς του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων: η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το
Εργασιακό Περιβάλλον, η Εξεύρεση ταλέντων, η Μάθηση, η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και
η Ενσωμάτωση, η Ευημερία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Ελλάδος, Νίκος Λάζαρης δήλωσε μεταξύ άλλων: “Για εμάς η βράβευση ως «Κορυφαίος Εργοδότης 2023» είναι η επιβράβευση της πολυετούς προσπάθειας ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Huawei Ελλάδος, μιας προσπάθειας που θα έχει συνέχεια και συνέπεια και στο μέλλον”.