Ψηφιακές Γωνιές στις 25 Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

Στις 25 Λέσχες Φιλίας του δήμου ξεκίνησαν να λειτουργούν «Ψηφιακές Γωνιές», στις οποίες δημότες άνω των 60 ετών μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να συμμετάσχουν δωρεάν στο πρόγραμμα που στοχεύει στην εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις εκατοντάδες ψηφιακές υπηρεσίες. Σκοπός είναι, αποκτώντας σταδιακά τις απαιτούμενες δεξιότητες, να μπορούν να διεκπεραιώνουν οι ίδιοι τις συναλλαγές τους.

Στις Λέσχες έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι, στους οποίους οι εκπαιδευμένοι «Ψηφιακοί Βοηθοί» θα παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέλη πλήρη υποστήριξη για την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Σε κάθε Λέσχη, η «Ψηφιακή Γωνιά» θα λειτουργεί προκαθορισμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας.

Με την καθοδήγηση των «Ψηφιακών Βοηθών» περισσότερα από 4.500 εγγεγραμμένα μέλη στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, θα έχουν τη δυνατότητα, αρχικά, να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και στη συνέχεια να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση, με βάση τις ανάγκες τους.