Η METRO τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Αγκαλιάζοντας την Ισότητα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η METRO προχώρησε στη διοργάνωση ενός
εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Αγκαλιάζοντας την Ισότητα», σε συνεργασία με τον
κορυφαίο μη κερδοσκοπικό οργανισμό -σε θέματα επαγγελματικής ενδυνάμωσης των
γυναικών και ισότητας στην αγορά εργασίας- Women On Top.
Μέσα από το σεμινάριο, γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι των κεντρικών γραφείων της
METRO, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως, την κατάκτηση και διατήρηση
της ισότητας στον επαγγελματικό χώρο, στο σπίτι και στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς και για τη συνεχή και ουσιαστική προσπάθεια που απαιτείται και από τα δύο φύλα για την επίτευξη
του επιθυμητού αποτελέσματος. Επιπλέον, το σεμινάριο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά μέσω
των εσωτερικών πλατφορμών της εταιρείας, ώστε και απομακρυσμένα όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες να έχουν πρόσβαση στην παρακολούθησή του.