Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του «π», μαθητές από διάφορα σημεία της Ελλάδας διασυνδέθηκαν σε ένα κοινό «τόπο» μάθησης

Ατενίζοντας το μέλλον με VR στον ομφαλό της γης, εκεί όπου το αρχαίο συνάντησε την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, γιορτάστηκε στις 14 Μαρτίου στους Δελφούς η Παγκόσμια
Ημέρα του «π».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας, το «π»
Παβίλλιον του Δ. Πικιώνη, με τη διασύνδεση σχολείων από διάφορα σημεία της Ελλάδας,
συμπεριλαμβανομένης της ακριτικής Σύμης. Στόχος είναι η δράση να καθιερωθεί και να
επεκταθεί σε σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να
συνδεθούν με το παρελθόν και την ιστορία των μαθηματικών. Το βίωμα όμως αυτό, θα γίνεται με τρόπο που αγγίζει τη δική τους πραγματικότητα και το δικό τους μέλλον, που είναι η τεχνολογία με τα εργαλεία της και το metaverse.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Ελληνοαμερικανικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το Δημοτικό Πανορμίτειο Σχολείο Σύμης και το Δημοτικό Σχολείο
Δελφών. Ο έγκριτος Μαθηματικός κ. Γ. Μαυρομάτης, Υ. Διδάκτορας Μαθηματικών, ΕΚΠΑ μίλησε στα παιδιά για τη μαθηματική διάσταση της σταθεράς του «π», σε ένα πλαίσιο ιστορίας των μαθηματικών.
Οι Μουσειοπαιδαγωγοί του Ίδρυματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), κα. Νίκη Τσιούνη και κα.
Νίκη Ελευθεροπούλου οργάνωσαν μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συναφείς με την Παγκόσμια Ημέρα του «π», κατά τις οποίες τα παιδιά μεταξύ άλλων -μέσω ενός ψηφιακού εκθέματος- ήρθαν σε επαφή με τη μέθοδο της εξάντλησης, με την οποία ο Αρχιμήδης προσπάθησε να υπολογίσει το εμβαδόν ενός κύκλου.