Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να περιμένει την ισότητα;

Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει την ισότητα των φύλων…

Η ισότητα των φύλων μπορεί να ενισχύσει και να αναπτύξει τις οικονομίες. Η έρευνα έχει δείξει ότι οδηγεί σε πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων.

Όταν οι γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες, μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην οικονομία και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι επωφελής για την ισότητα των φύλων, επειδή υπάρχουν πρόσθετοι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις σε προγράμματα και πολιτικές που προωθούν τη συμμετοχή των γυναικών, όπως πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, υγείας και οικονομικής ένταξης. Η μακροοικονομική σταθερότητα συχνά οδηγεί σε περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες να εργαστούν και να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να γίνουν πιο ανεξάρτητες οικονομικά και να ενδυναμωθούν.

Γεφυρώνοντας το χάσμα

Η ύπαρξη καλών οικονομικών συνθηκών δεν αρκεί για να διασφαλιστεί η πρόοδος προς την ισότητα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εργαστούν για να καλύψουν τις διαφορές μεταξύ των φύλων και να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης μοιράζονται ισότιμα ​​μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ένα σημαντικό βήμα είναι η ψήφιση νόμων και πολιτικών που προωθούν την είσοδο και την παραμονή των γυναικών στην εργασία, όπως η ίση αμοιβή για ίση εργασία, η προστασία από τις διακρίσεις και τη σεξουαλική παρενόχληση και οι πολιτικές γονικής άδειας.

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις γυναίκες ώστε να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους. Οι νόμοι και οι πολιτικές που ενισχύουν τη γυναικεία δράση  αποτελούν βασικά συστατικά της ενδυνάμωσης.  Ακόμη, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κοινωνικοί κανόνες και συμπεριφορές που οδηγούν σε πολιτισμικά ριζωμένες προκαταλήψεις και διακρίσεις λόγω φύλου.

Τι συμβαίνει στον κόσμο

Η έκθεση Women, Business and the Law του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας εξετάζει νόμους που επηρεάζουν τις προοπτικές των γυναικών ως επιχειρηματίες και εργαζόμενες σε 190 οικονομίες. Τα δεδομένα προσφέρουν αντικειμενικά και μετρήσιμα σημεία αναφοράς για την παγκόσμια πρόοδο προς την ισότητα των φύλων. Στόχος του έργου είναι να ενημερώσει για την άρση των νόμων που εισάγουν διακρίσεις και την προώθηση της οικονομικής ένταξης των γυναικών.

Η τελευταία έκθεση «Women, Business and the Law 2023» παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της παγκόσμιας προόδου προς την ισότητα των φύλων στη νομοθεσία τα τελευταία 50 χρόνια. Από το 1970, ο παγκόσμιος μέσος όρος του δείκτη «Women, Business and the Law» έχει βελτιωθεί κατά περίπου δύο τρίτα, αυξάνοντας από 45,8 μονάδες σε 77,1. Η έκθεση ενημερώνει επίσης τα δεδομένα για να δείξει την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών από τον Οκτώβριο του 2022 και παρουσιάζει την κρίσιμη σχέση μεταξύ της νομικής ισότητας των φύλων και της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών.

Μόνο 14 χώρες έχουν νομική ισότητα…

Μπορούν οι γυναίκες να βρουν δουλειά με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνδρες; Επιβάλλει ο νόμος ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας; Απαγορεύεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων; Απαγορεύει ο νόμος τις διακρίσεις στην πρόσβαση σε πιστώσεις με βάση το φύλο; Είναι ίσες οι ηλικίες συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες; Όταν η απάντηση είναι «όχι», εμποδίζει τις γυναίκες να συμμετέχουν πλήρως στις οικονομίες τους και επηρεάζει την ικανότητά τους να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις που είναι οι καλύτερες για αυτές, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, μόνο 14 χώρες, όλες προηγμένες οικονομίες, έχουν νομική ισότητα των φύλων στους τομείς που μετρήθηκαν.

Ωστόσο, σε πολλές χώρες, οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μόνο λίγα από τα δικαιώματα των ανδρών, αντιμετωπίζοντας νομικούς περιορισμούς που περιορίζουν τις ευκαιρίες τους να εργαστούν ή να κατέχουν μια επιχείρηση καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Στην πραγματικότητα, η πρόοδος προς την ίση μεταχείριση των γυναικών έχει πέσει στον πιο αδύναμο ρυθμό των τελευταίων 20 ετών.

Από το 2021, μόνο 18 οικονομίες έχουν μεταρρυθμίσει τους νόμους τους προς την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς που μετρώνται με βάση τις γυναίκες, τις επιχειρήσεις και το δίκαιο, ο χαμηλότερος αριθμός από το 2001. Έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά πρέπει να επιταχυνθεί… Η ομάδα Women, Business and the Law έχει αρχίσει να εξετάζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης των νόμων μέσω περιπτωσιολογικών μελετών σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κένυα, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η Νότια Αφρική και το Τόγκο.