Οι ΑΚΤΕΣ ταξιδεύουν στην Τήλο

Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές υλοποίησης στον ΑηΣτράτη και στην Σέριφο, οι ΑΚΤΕΣ
τους επόμενους μήνες θα ταξιδέψουν στην Τήλο για τον τρίτο κύκλο τους. Μαζί με τους
μαθητές του τοπικού σχολείου θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γνώσης και δημιουργίας με θέμα την
ιστορία του νησιού από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα!
Οι ΑΚ.ΤΕ.Σ. (ΑΚαδημία ΤΕχνών τσέπηΣ) είναι ένα κοινωνικό-πολιτιστικό πρόγραμμα
σχεδιασμένο για μικρές νησιωτικές περιοχές. Στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας
των παιδιών στη ζωή της κοινότητας, στην υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με
καινοτόμα συμμετοχικά εργαλεία βιώσιμης πολιτισμικής ανάπτυξης και στην υποστήριξη
καλλιτεχνών να ταξιδεύουν και να έρχονται σε επαφή με μικρές κοινότητες του Αιγαίου.
Με εργαλείο τον καλλιτεχνικό πειραματισμό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τη
δημιουργικότητα τους, να αναπτύξουν δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την
ομαδικότητα τους, να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη δημιουργία και τέχνη και να
κατανοήσουν τον ρόλο τους μέσα στην κοινότητα ως ενεργοί πολίτες.
Οι ΑΚΤΕΣ ταξιδεύουν πάντα χειμερινούς μήνες με στόχο να μειώσουν το αίσθημα απομόνωσης που επικρατεί στα νησιά του Αιγαίου όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος. Παρόλο που στα καλλιτεχνικά εργαστήρια συμμετέχουν μόνο παιδιά και έφηβοι, οι δράσεις του προγράμματος ενεργοποιούν το σύνολο της κοινότητας (γονείς, δασκάλους, τοπικές επιχειρήσεις) του νησιού.