Πορτρέτα μιας άλλης εποχής

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις-πορτρέτα πέντε προσωπικοτήτων
πολιτικών, οι οποίοι με την παρουσία και το έργο τους καθόρισαν τη διαμόρφωση του
πολιτικού σκηνικού έως σήμερα, άφησαν ισχυρά ίχνη στην πρόσφατη πολιτική ιστορία και
δίνουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για μια συγκεκριμένη περίοδο, μιας και όλοι ήταν σχεδόν
συνομήλικοι, γεννημένοι στο διάστημα μίας δεκαετίας (από το 1914 έως το 1924). Οι
ξεχωριστές ματιές του καθενός, αναλόγως της πολιτικής του θέσης, δίνουν μια κυκλική
θεώρηση των γεγονότων που σημάδεψαν την πολιτική ζωή επί μισό αιώνα και αποτελούν
σημαντική ψηφίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας.
Εύκολα θα διαπιστώσει ο αναγνώστης αν οι συνομιλητές του Γ. Δουατζή χαρακτηρίζονταν από σεμνότητα, εγωπάθεια, αντίληψη του κοινού καλού, διάθεση πραγματικής προσφοράς στον τόπο, αν διέθεταν όραμα, φιλοσοφική́ διάσταση σκέψης, γενναιότητα, μικροψυχία, ευαισθησία και πολλά́ άλλα.
Με την αποφυγή́ κάθε παρέμβασης, την τήρηση ίσων αποστάσεων και σεβασμό στα
χαρακτηριστικά της γλώσσας του καθενός, φωτίζονται πτυχές  της προσωπικότητάς τους,
αποκαλύπτονται αρκετά στοιχεία που συνέθεταν το εγώ τους, τη ματιά τους για την πολιτική,
τους ανθρώπους, τον εαυτό τους και τον κόσμο. Από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟS.