Πόσο αντέχουμε τη διαφορετικότητα… στην πράξη;

Σήμερα είναι η διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της αμφιφοβίας και της τρανσφοβίας. Πόσο δεκτικοί είμαστε στη διαφορετικότητα και τι έχουμε κάνει για την εξάλειψη των ανισοτήτων;

Με την ευκαιρία της 75ης επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το φετινό θέμα της διεθνούς ημέρας κατά της ομοφοβίας, της αμφιφοβίας και της τρανσφοβίας (IDAHOT) – «Πάντα μαζί: ενωμένοι στην πολυμορφία» – είναι ουσιαστικά μία  υπενθύμιση ότι όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα.

Η βία αυξάνεται…

Δυστυχώς διαπιστώνεται αύξηση της ρητορικής κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ… Η παραπληροφόρηση πολλές φορές οδηγεί ή τροφοδοτεί τη βία. Σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Ένωσης λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων (ILGA) και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) παρατηρείται αύξηση στα επίπεδα της βίας, των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην Ευρώπη.

Η ΕΕ με ανακοίνωσή της καλεί και τα 67 κράτη στον κόσμο τα οποία εξακολουθούν να ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία, από τα οποία 11 επιβάλλουν τη θανατική ποινή για συναινετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, να τερματίσουν αυτή την πρακτική διακρίσεων. Επιπλέον, υπάρχει η δέσμευση για συνεργασία με όλους τους εταίρους για την κατάργηση νόμων, πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου και για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας.

Έχουν γίνει βήματα…

Η ενίσχυση της νομικής προστασίας σε ορισμένες χώρες συγκαταλέγεται στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την εξάλειψη των ανισοτήτων. Η ΕΕ υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους φορείς που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ. Σε αυτό το πλαίσιο τη φετινή χρονιά ένα επιπλέον ποσό 15 εκατ. ευρώ προορίζεται για την προώθηση της ισότητας, της ένταξης και της πολυμορφίας σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, μεταξύ άλλων σε πολυμερή φόρουμ, για την προστασία και την προώθηση της πλήρους πραγμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ σε όλες τις πτυχές της ζωής τους· στις χώρες της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο!