Τα δακτυλικά αποτυπώματα των κοάλα είναι σαν τα ανθρώπινα!

Τα κοάλα δεν μοιάζουν με τους ανθρώπους αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει την εξελικτική πορεία τους με τη δική μας, τα δακτυλικά αποτυπώματα!

Δεν έχουν όλα τα θηλαστικά δακτυλικά αποτυπώματα. Έχουν οι άνθρωποι, τα πρωτεύοντα και… τα κοάλα! Μάλιστα τα δακτυλικά αποτυπώματα των κοάλα είναι τόσο παρόμοια με τα ανθρώπινα ώστε ακόμα και με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε.