Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας

Ξέρετε ότι η φύση του επαγγέλματός μας σχετίζεται με τις πιθανότητες άνοιας;

Νέα μελέτη επιστημόνων στη Νορβηγία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που κάνουν επαγγέλματα που έχουν μέτριες έως υψηλές σωματικές απαιτήσεις, είναι πιθανό να έχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας αργότερα στη ζωή τους.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 7.005 άνθρωποι από 33 μέχρι 65 ετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τον εργασιακό βίο τους από το 1960 έως το 2014 και στη συνέχεια τους κατέταξαν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τις σωματικές απαιτήσεις του επαγγέλματός τους:

Σταθερά χαμηλή (30,9% των συμμετεχόντων)
Υψηλή στην αρχή, που αργότερα μειώθηκε (8,9%)
Σταθερά ενδιάμεση (25,1%)
Σταθερά υψηλή (35,2%)

Ως επαγγέλματα με ενδιάμεση έως υψηλή σωματική απαίτηση ορίστηκαν όσα προϋπέθεταν σημαντική χρήση των χεριών και των ποδιών αλλά και κίνηση όλου του σώματος. Πρόκειται για επαγγέλματα που απαιτούν ανάβαση, άρση βάρους, κάμψη, ισορροπία, περπάτημα και  χειρισμό υλικών.
Ερευνήθηκε πόσοι έπασχαν από άνοια και πόσοι από ήπια νοητική διαταραχή μέχρι το 2019. Η ήπια νοητική διαταραχή πολλές φορές οδηγεί σε άνοια.
Το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας σε κάθε ένα από τα επαγγέλματα των συμμετεχόντων, βαθμολογήθηκε σε μία κλίμακα από 1 μέχρι 5. Η μέση βαθμολογία όλων των επαγγελμάτων στη μελέτη ήταν 3,06 βαθμοί.

Επαγγέλματα με σταθερά χαμηλή φυσική δραστηριότητα ήταν μεταξύ άλλων οι δάσκαλοι και οι υπάλληλοι γραφείου. Μέση φυσική δραστηριότητα είχαν επαγγέλματα, όπως οι πωλητές.
Υψηλή φυσική δραστηριότητα είχαν οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και οι αγρότες. Μέχρι το 2019, οι 902 από τους εθελοντές είχαν διαγνωστεί με άνοια και 2.407 είχαν διαγνωστεί με ήπια νοητική διαταραχή.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες με σταθερά χαμηλές σωματικές απαιτήσεις, είχαν 8,8% πιθανότητες να εκδηλώσουν άνοια. Είχαν επίσης 27,4% πιθανότητες να εκδηλώσουν ήπια νοητική διαταραχή. Όσων ωστόσο το επάγγελμα είχε σταθερά υψηλές απαιτήσεις είχαν 15,4% πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια και 40,2% ήπια γνωστική διαταραχή.

Συμπερασματικά
Όσοι κάνουν βαριές χειρωνακτικές εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες για άνοια, συγκριτικά με όσους κάνουν λιγότερο απαιτητικές σωματικά εργασίες. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι  υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της γυμναστικής – η οποία έχει πολλά οφέλη και είναι σημαντικός ο ρόλος της στην πρόληψη της άνοιας, με τις απαιτητικές σωματικά, χειρωνακτικές εργασίες.