Προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ: Όσα πρέπει να ξέρετε

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και έχουν γεννηθεί από 01.01.1987.

TEKA, το “Ταμείο των Νέων”
To TEKA είναι ένα δημόσιο ταμείο που έχει σκοπό τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, εφαρμόζοντας το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών. Οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ έχουν ήδη υπερβεί τις 280 χιλιάδες με μέση ηλικία τα 23 έτη. Γι’ αυτό το ΤΕΚΑ χαρακτηρίζεται ως το «Ταμείο των Νέων». Παρέχοντας τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο ΤΕΚΑ, οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να επενδύσουν στο μέλλον τους, ελέγχοντας τις αποταμιεύσεις τους και δημιουργώντας ένα περιουσιακό κεφάλαιο για τη συνταξιοδότηση.

Απλά και γρήγορα
Η διαδικασία υπαγωγής είναι  εύκολη. Η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και στη συνέχεια με τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ για διπλή ταυτοποίηση. Οι ασφαλισμένοι επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο της επικουρικής – έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης ετησίως. Το ύψος των εισφορών που επιλέγεται καθορίζει το τελικό ποσό της σύνταξης που θα προκύψει. Για να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ, πρέπει να επισκεφτούν την ψηφιακή πλατφόρμα be.teka.gov.gr και να επιλέξουν την πλατφόρμα 2 (Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ). Από τις αρχές του έτους λειτουργεί και η πλατφόρμα 1. Οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινηθούν από το επικουρικό του ΕΦΚΑ στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα του ΤΕΚΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή έως τις 31.12.2023.

Ασφάλιση από την πρώτη μέρα
Η ασφάλιση ξεκινά την πρώτη ημέρα του μήνα της αίτησης. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα αναρτάται διακριτό ειδοποιητήριο ΤΕΚΑ και η εξόφληση των εισφορών θα πραγματοποιείται με τη χρήση διακριτού κωδικού πληρωμής (RF TEKA).

Σημαντικό!
Η διακοπή της κύριας ασφάλισης συνεπάγεται αυτόματη διακοπή και της επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι προβούν σε επανεγγραφή στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτοί, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση για την υπαγωγή τους στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

info
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο https://teka.gov.gr/