Οι μέλισσες έχουν πολύ καλή μνήμη!

Μπορεί ο εγκέφαλος μιας μέλισσας να έχει το μέγεθος κεφαλιού καρφίτσας, όμως έχει πολύ καλή μνήμη, και δεν κατευθύνεται μόνο από το ένστικτό της. Κάτι ακόμα που προκαλεί εντύπωση είναι πως όταν η μέλισσα αλλάζει θέσεις εργασίας, δηλαδή μελίσσι, αλλάζει και η χημεία του εγκεφάλου της!