Έρχεται το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι

Βρισκόμαστε λίγο πριν από την εισαγωγή του ψηφιακού πορτοφολιού. Το Digital Identity Wallet αποτελεί μία εναλλακτική λύση διαδικτυακής ταυτοποίησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια αξιόπιστη και ασφαλής «ψηφιακής ταυτότητας» για τους Ευρωπαίους, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID).

Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις πορτοφόλια, τα οποία θα συνδέουν την εθνική ψηφιακή ταυτότητα με αποδείξεις άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών όπως η άδεια οδήγησης, ο τραπεζικός λογαριασμός κ.α.

Οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως Amazon, Booking, Facebook και οι ιδιωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποδέχονται το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. ως τρόπο σύνδεσης στις online υπηρεσίες τους. Φυσικά αυτό ισχύει και για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τι προσφέρει το Digital Identity Wallet

Δεν θα αποθηκεύει απλώς την ψηφιακή ταυτότητα των χρηστών, αλλά θα τους επιτρέπει να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να διατηρούν ψηφιακά έγγραφα, όπως ιατρικές συνταγές, ταξιδιωτικά εισιτήρια κ.α.

Το ψηφιακό πορτοφόλι θα περιέχει πίνακα όλων των συναλλαγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχός του. Επιπλέον, θα δίνει τη δυνατότητα αναφοράς εικαζόμενων παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ πορτοφολιών. Ακόμη, οι πολίτες θα επωφελούνται από δωρεάν ηλεκτρονικές υπογραφές για μη επαγγελματική χρήση.

Τι θα ισχύει για τα Προσωπικά δεδομένα

Το Digital Identity Wallet θα σέβεται την επιλογή του χρήστη σχετικά με τον διαμοιρασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μάλιστα θα προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας, που πιστοποιείται ανεξάρτητα από τα ίδια πρότυπα και τα σχετικά μέρη του κώδικα του θα δημοσιεύονται σε ανοιχτές πηγές, για να αποκλείεται κάθε πιθανότητα κατάχρησης, παράνομης παρακολούθησης, εντοπισμού ή υποκλοπής εκ μέρους της κυβέρνησης. Μόλις η συμφωνία εγκριθεί επίσημα το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τι οφείλουν να κάνουν τα κράτη-μέλη τη ΕΕ

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. στους πολίτες τους 24 μήνες μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. και των τεχνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση.

Με το πάτημα ενός κουμπιού

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα από το ψηφιακό πορτοφόλι τους με ένα μόνο κλικ. Τα νέα ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να μοιράζονται άσκοπα προσωπικά δεδομένα.

Δωρεάν για χρήση από φυσικά πρόσωπα

Το πορτοφόλι θα είναι δωρεάν για χρήση από φυσικά πρόσωπα από προεπιλογή, ωστόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν πως η δωρεάν χρήση περιορίζεται σε μη επαγγελματικούς σκοπούς. Τα κράτη-μέλη παρέχουν δωρεάν μηχανισμούς επικύρωσης μόνο για την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας του πορτοφολιού, καθώς και της ταυτότητας των εξαρτώμενων μερών.