Τι σημαίνει Εύβοια;

Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, η Εύβοια, πήρε το όνομά της ουσιαστικά από τον Όμηρο. Το όνομα του νησιού φανερώνει το γόνιμο καλλιεργήσιμο έδαφος και την ανεπτυγμένη βοοτροφία για την οποία ήταν ονομαστό. «Εύ» και «βους» σημαίνει καλό βόδι.