Βig 5: Οι προγνωστικοί παράγοντες της ευτυχίας

Αν είσαι συναισθηματικά σταθερός άνθρωπος και σε χαρακτηρίζει ευσυνειδησία βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο για την ευτυχία, σύμφωνα με την επιστήμη.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology αποκαλύπτει ότι τα άτομα που σημείωσαν υψηλή βαθμολογία σε έρευνες σχετικές με τη διαφάνεια, την ευσυνειδησία, την εξωστρέφεια, την ευχαρίστηση και τη συναισθηματική σταθερότητα, δηλώνουν πως είναι πιο ικανοποιημένοι από της ζωή τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους.

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό ικανοποίησης που έχουμε από την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή. Η συγγραφέας της μελέτης Manon van Scheppingen επισημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι εξίσου σχετικά με τη ζωή, την κοινωνική ή την εργασιακή ικανοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ενηλίκων, ή είναι ακόμη πιο αλληλένδετα σε ορισμένες περιπτώσεις για την ικανοποίηση από την εργασία.

Αναλύοντας τα δεδομένα
Οι ερευνητές αξιολόγησαν δεδομένα που προήλθαν από 9.110 Ολλανδούς. Κατά τη διάρκεια 11 ετών, οι συμμετέχοντες, ηλικίας από 16 έως 95 ετών, ολοκλήρωσαν πολλαπλές έρευνες που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους: ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, ευχαρίστηση και συναισθηματική σταθερότητα, σε σχέση με την ικανοποίησή τους στον επαγγελματικό τομέα και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Συναισθηματική σταθερότητα: ο μεγαλύτερος προγνωστικός παράγοντας της ευτυχίας

Σύμφωνα με τα ευρήματα η συναισθηματική σταθερότητα, όπως η αντιμετώπιση του στρες, η ρύθμιση των συναισθημάτων και η ευελιξία απέναντι στις προκλήσεις και τις αλλαγές ήταν ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή και την καριέρα. Διαπιστώθηκε ότι διαφορετικά γνωρίσματα είχαν πιο ισχυρό αντίκτυπο σε διαφορετικές πτυχές της ζωής. Δηλαδή, η ευσυνειδησία φάνηκε πως είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την ικανοποίηση από την εργασία. Από την άλλη, η εξωστρέφεια φάνηκε πως είχε μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνική ικανοποίηση. Σχετικά με τη διαφάνεια διαπιστώθηκε ότι συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση όσο αυξάνεται η ηλικία. Οι “ανοιχτοί” άνθρωποι χαρακτηρίζονται από περιέργεια και είναι δημιουργικοί.

Προσωπικότητα και εμπειρία

Η προσωπικότητα αποτελεί ένα εύπλαστο μέρος της ευτυχίας. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Πώς; Κυρίως λόγω των εμπειριών και του περιβάλλοντος, που έχουν επίδραση στις συμπεριφορές μας.

Οι ερευνητές αναφέρουν πως η συμμετοχή σε μια κοινωνική λέσχη, θα μπορούσε να τονώσει την εξωστρέφεια ενός ατόμου, με αποτέλεσμα να είναι πιο ικανοποιημένο κοινωνικά σε σύγκριση με παλαιότερα.
Αν προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο περίεργοι, εξωστρεφείς ή πειθαρχημένοι, θα καταφέρουμε να αντλούμε περισσότερη ικανοποίηση και θα νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι.