Νέα συνεργασία του Ασύλου Ανιάτων με την πλατφόρμα δωρεών Givelink

Το Άσυλο Ανιάτων προχώρησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα δωρεών Givelink,
με στόχο να συνδεθεί η προσφορά του κόσμου με τις πραγματικές ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανισμών σε είδος, με την απευθείας μετατροπή των χρημάτων της δωρεάς σε προϊόντα. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις ανάγκες του Ασύλου Ανιάτων και να πραγματοποιήσετε μία δωρεά σε είδος, επισκεφτείτε το link.