Οι λύσεις των HP και Poly προσφέρουν αυξημένη ευελιξία για τα Microsoft Teams Rooms

Poly Solutions for Microsoft Teams Rooms - Product Images with Vesa Mount update

Στην HP, επιτρέπουν τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας με εργαλεία συνεργασίας που προσφέρουν μια κορυφαία εμπειρία, ώστε να μπορείτε όχι μόνο να παραμένετε αλλά και να αισθάνεστε πραγματικά συνδεδεμένοι. Προσφέρουν λύσεις για όλους, από headsets με προσαρμοστικό ANC μέχρι εργαλεία συνεργασίας βίντεο με τεχνολογία DirectorAI και λογισμικό Poly Lens, το οποίο παρέχει πληροφορίες βάσει δεδομένων, όπως ο τρόπος χρήσης των αιθουσών συσκέψεων και των χώρων εργασίας.
Η νέα εφαρμογή Poly Lens για Microsoft Teams Rooms στα Windows είναι μια λύση που αλλάζει τα δεδομένα, βελτιώνει τη διαχείριση των συσκευών και ενισχύει την εμπειρία
των τελικών χρηστών. Η εταιρεία παρουσιάζει επίσης δύο νέα ευέλικτα Poly Studio Base Room Kits για Microsoft Teams Rooms στα Windows, καθώς και μια σειρά από νέες πιστοποιημένες συσκευές για το Microsoft Teams.