Τεχνητή Νοημοσύνη το 2024: Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο φέτος στην αγορά εργασίας και στο εργασιακό περιβάλλον.

Καθώς το 2023 σηματοδότησε ένα σημείο καμπής για την τεχνητή νοημοσύνη, η ΑΙ είναι έτοιμη να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο το 2024. Ωστόσο, αυτή τη φορά, οι εργαζόμενοι είναι κάπως προετοιμασμένοι! Πλέον είναι σε θέση να κατανοήσουν τη θέση της στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο και μπορούν να “αγκαλιάσουν” τις αλλαγές και τις δυνατότητες που τη συνοδεύουν.
Για να προχωρήσουμε δυναμικά και αποδοτικά όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε τι έρχεται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των τριών τάσεων που ακολουθούν…

Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενθαρρύνει την ευρεία συμπερίληψη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για τους εργαζόμενους με αναπηρίες – και αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αλλαγή για όλους τους ανθρώπους.

Πολλά εργαλεία μηχανικής μάθησης που αναπτύχθηκαν προς όφελος των εργαζόμενων με αναπηρία θα μπορούσαν να γίνουν ολοένα και πιο διαθέσιμα, πιστεύει ο Victor Santiago Pineda, διευθυντής του εργαστηρίου Inclusive Cities στο UC Berkeley των ΗΠΑ.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τις διαδικασίες προσλήψεων και απολύσεων πιο δίκαιες

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού είναι ήδη έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης για να δημιουργήσουν ένα πιο δίκαιο τοπίο προσλήψεων, αλλά η τρέχουσα τεχνολογία απέχει πολύ από το να είναι τέλεια. Σε απάντηση, ακαδημαϊκοί και ειδικοί του κλάδου εργάζονται για να μειώσουν την αλγοριθμική προκατάληψη σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσλήψεων και άλλα εργαλεία ανθρώπινου δυναμικού μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εργαζόμενοι θέλουν να συνεργαστούν με την τεχνητή νοημοσύνη και οι εργοδότες θα επενδύσουν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων

Ενώ πολλοί εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την αντικατάσταση ορισμένων ρόλων από την τεχνητή νοημοσύνη, έχει προβλεφθεί ότι η ΑΙ δεν θα εξαλείψει όλες τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι θα εξελιχθούν για να συνυπάρχουν με αυτήν την αναδυόμενη τεχνολογία και οι εργαζόμενοι που είναι πρόθυμοι να μάθουν και να προσαρμοστούν στην τεχνητή νοημοσύνη θα δουν τα μεγαλύτερα οφέλη.