Αναγέννηση

Τα «39 πορτραῖτα» του βιβλίου δίνουν την αφορµή στον Χάρη Βλαβιανό να αναλύσει σε βάθος ζητήµατα –θρησκευτικά, πολιτικά, ηθικά, αἰσθητικά– που αφορούν την προσπάθεια των καλλιτεχνων, των ποιητών και των στοχαστών να διατηρήσουν την ελευθερία της σκέψης τους, µέσα στις αντίξοες συνθήκες της Μεταρρύθµισης και της Αντιµεταρρύθµισης, του θρησκευτικού φανατισµού δηλαδή, και να υπερασπιστούν, ακόµα και µε τη ζωή τους, τα δηµιουργήµατά τους. Από τις εκδόσεις Πατάκη.