Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατακτά πλατινένια διάκριση επιδόσεων βιωσιμότητας από την EcoVadis

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατέκτησε πλατινένια διάκριση στη διαδικασία αξιολόγησης
επίδοσης βιωσιμότητας EcoVadis και κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των εταιρειών που
αξιολογούνται από τον φορέα διεθνώς, συγκεντρώνοντας άριστη βαθμολογία.
Η κορυφαία επίδοση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στη βιώσιμη
επιχειρηματικότητα μέσα από τις άριστες βαθμολογίες της και στις τέσσερις κατηγορίες
που αξιολογεί η EcoVadis: Περιβάλλον, Εργασιακά Θέματα & Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα, και Επιχειρηματική Ηθική.
Η ανώτατη βαθμολογία από την EcoVadis, που απονεμήθηκε στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
τον πρώτο ήδη χρόνο αξιολόγησής της, υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στο
δίπτυχο της λειτουργίας της: βιώσιμη ανάπτυξη και διαρκής εκσυγχρονισμός, και
επιβεβαιώνει ότι η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ λειτουργεί υποδειγματικά, προσφέροντας
ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της και την κοινωνία,
και παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στη βιώσιμη
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας.