Πώς η απόκτηση σκύλου επηρεάζει τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών

Υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ της απόκτησης ή της απώλειας ενός σκύλου και του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας των παιδιών στην οικογένεια, με τον αντίκτυπο πιο αισθητό στα κορίτσια!

Η πρώτη μελέτη που εξέτασε τις διαχρονικές επιπτώσεις της ιδιοκτησίας σκύλου στις κινητικές συμπεριφορές των παιδιών πραγματοποιήθηκε από το Telethon Kids Institute και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 600 παιδιά σε μια περίοδο τριών ετών για να καταγραφεί ο αντίκτυπος της ιδιοκτησίας (ή απώλειας) σκύλου στη σωματική δραστηριότητα.

Τα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν ηλικίας μεταξύ δύο και επτά ετών, με τους ερευνητές να παρακολουθούν την πρόοδό τους από την προσχολική ηλικία μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο πλήρους φοίτησης.

Η έρευνα
Ο χρόνος που περνούν τα παιδιά σε “καθιστική ζωή”, μπροστά στις οθόνες και ο χρόνος που είναι σωματικά δραστήρια μετρήθηκε σε δύο ξεχωριστά χρονικά σημεία χρησιμοποιώντας μικρές συσκευές που φοριούνται στο ισχίο κατά τη διάρκεια της αφύπνισης, για επτά ημέρες κάθε φορά- σε συνδυασμό με έρευνες που επικεντρώθηκαν στους γονείς.

Τα μισά παιδιά δεν είχαν σκύλο σε κανένα σημείο της περιόδου μελέτης, 204 είχαν σκύλο για ολόκληρη την τριετία, 58 απέκτησαν σκύλο κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης και 31 παιδιά έχασαν έναν σκύλο κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

«Ήθελα συγκεκριμένα να εξετάσω τις διαχρονικές επιπτώσεις της ιδιοκτησίας σκύλου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε εάν υπήρξαν αλλαγές στις κινητικές συμπεριφορές των παιδιών μετά την προσθήκη ενός σκύλου στο σπίτι» επισημαίνει η επικεφαλής ερευνήτρια Emma Adams.

Σημαντικό άλμα… απότομη πτώση!
Το συμπέρασμα ήταν πως οι ερευνητές είδαν ένα σημαντικό άλμα στην καθημερινή σωματική δραστηριότητα σε παιδιά των οποίων οι οικογένειες απέκτησαν σκύλο κατά την περίοδο της μελέτης, ενώ εκείνα των οποίων οι οικογένειες βίωσαν την απώλεια ενός σκύλου κατέγραψαν μια απότομη πτώση στη δραστηριότητα.

«Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αισθητά στα κορίτσια, με τα κορίτσια που απέκτησαν σκύλο να αυξάνουν τη δραστηριότητα και τα παιχνίδια τους κατά σχεδόν μία ώρα την ημέρα (52 λεπτά).» Από την άλλη όσα κορίτσια βίωσαν την απώλεια ενός σκύλου σημείωσαν μεγάλη πτώση στην κινητική τους δραστηριότητα – ήταν λιγότερη κατά 62 λεπτά την ημέρα.

Αν λοιπόν έχετε παιδί σε αυτές τις ηλικίες – και ιδιαίτερα αν είναι κορίτσι – μήπως να σκεφτείτε την απόκτηση ενός σκύλου; Τα οφέλη άλλωστε είναι τόσα πολλά – πέρα από τη σωματική δραστηριότητα – που σίγουρα δεν θα μετανιώσετε ποτέ που πήρατε αυτή την απόφαση!