Το πορτοκαλί συμβολίζει τη σοφία

Πριν από τον 15ο αιώνα, το πορτοκαλί υπήρχε στην Ευρώπη αλλά δεν ονομαζόταν έτσι. Ονομαζόταν κίτρινο-κόκκινο. Στην Ελλάδα και τις Μεσογειακές χώρες, πήρε το όνομά του από τους Πορτογάλους οι οποίοι έφεραν το πορτοκάλι (φρούτο) στη Μεσόγειο.
Το πορτοκαλί συμβολίζει την αίγλη και τη σοφία. Μόνο οι ευγενείς επιτρεπόταν να φορούν πορτοκαλί στην Αγγλία κατά τη βασιλεία της Ελισσάβετ της Α’.