ΕΥΔΑΠ: Επενδύει στρατηγικά στην αναβάθμιση του δικτύου της

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης προσκάλεσε την Πέμπτη, 21 Μαρτίου, εκπροσώπους ΜΜΕ σε ξενάγηση και ενημέρωση για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο κος Σαχίνης δήλωσε: «Επενδύουμε στρατηγικά για τα επόμενα 10 χρόνια με έργα για την αναβάθμιση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ», ενώ αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος επισήμανε: «Εκτελούμε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Στοχεύουμε στην ενεργειακή αξιοποίηση και αναβάθμιση των υποδομών μας με στόχο τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους. Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού και την προστασία του φυσικού πόρου».

Ψυττάλεια: Η μελλοντική αξιοποίηση και οι προκλήσεις

Η Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ) είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη. Επεξεργάζεται καθημερινά την 20πλάσια ποσότητα που επεξεργάζονται όλα τα άλλα ΚΕΛ που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη εγκατάσταση που εκσυγχρονίζεται συνεχώς και λειτουργεί επιτυχώς αδιάλειπτα, παρά τους δομικούς περιορισμούς της εταιρίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και θέματα προμηθειών.

Η μελλοντική αξιοποίηση της Ψυττάλειας είναι πρόβλημα για δυνατούς λύτες λόγω των νέων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάρη στις πρόσφατες ενεργειακές αναβαθμίσεις, νέων οδηγιών και απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και του στρατηγικού στόχου zero carbon water της εταιρίας. Η εφαρμογή τους μάλιστα καθίσταται ακόμα πιο σύνθετη λόγω των περιορισμών εμβαδού, ύψους, αρχαιολογίας, πολεμικού ναυτικού και ανάγκης για ομαλή μετάβαση.

Η CEO της Say Yes Communications, Κλαίρη Στυλιαρά, παραβρέθηκε στην Ξενάγηση & Ενημέρωση για το ΚΕΛ Ψυττάλειας.

Ψυττάλεια 3.0: Οι προκλήσεις

• Νέες τεχνολογίες διαχείρισης ιλύος και ενεργειακής αξιοποίησης

• Διαχείριση προϊόντων επεξεργασίας (φώσφορος, κλπ)

• Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού και νέες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης

• Περαιτέρω ενεργειακή βελτιστοποίηση του ΚΕΛΨ

• Εναρμόνιση με τη νέα και πολύ αυστηρή Οδηγία που θα διέπει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Ψυττάλεια 3.0: Οι απαιτούμενες ενέργειες

– Βελτιστοποίηση αξιοποίησης ιλύος και προϊόντων επεξεργασίας (βιοαερίου, Βιομεθανίου, ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου, φωσφόρου κλπ)

– Άλλα έργα ενεργειακής βελτιστοποίησης (βιοαέριο, φωτοβολταϊκά)

– Βέλτιστη παραγωγή και εκμετάλλευση του ανακτημένου νερού

– Έργα αναβάθμισης για συμμόρφωση με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία επεξεργασίας αστικών λυμάτων

– Επέκταση της δραστηριότητας στην ενεργειακή εκμετάλλευση στερεών αποβλήτων

– Βέλτιστη επιχειρησιακή διαχείριση υπό τους δομικούς περιορισμούς ΑΣΕΠ και 4412 που θα αποτελέσει το τεχνικό τεύχος για τη μεικτή σύμβαση έργων/υπηρεσιών της επόμενης σύμβασης σε διαβούλευση με τη διεθνή τεχνική κοινότητα.

Ήξερες ότι…

  • H EYΔΑΠ κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά στην ποιότητα του νερού μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPI) του Πανεπιστημίου Yale.
  • Η ΕΥΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης σε 4,4 εκατομμύρια κατοίκους και υπηρεσίες αποχέτευσης σε 3,7 εκατομμύρια κατοίκους.

Καινοτόμες δράσεις της ΕΥΔΑΠ

Έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο «Κανονιστικού Πλαισίου Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων» αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ΑΕ και έχει τεθεί προς διαβούλευση στις άλλες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔΜΕ, ΓΔΥ και ΓΔΕΠ) για την τελική εισήγηση προς κύρωση στο ΔΣ και κατόπιν για έγκριση στο ΥΠΕΝ. Ακόμη, έχει γίνει τοποθέτηση Αυτόματων μετρητών στάθμης και Δειγματοληπτών με On Line Αναλυτές σε στρατηγικές θέσεις του δικτύου. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Καινοτομίας η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει στην εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και παραγωγής Επαναχρησιμοποιούμενου νερού για χρήση σε επιλεγμένα σημεία (πάρκα, βιομηχ. εγκαταστάσεις, κλπ). Επίσης, ολοκληρώνεται ο αποχαρακτηρισμός της παραγόμενης ιλύος του ΚΕΛΨ από απόβλητο σε εναλλακτικό καύσιμο για την καύση της στην Τσιμεντοβιομηχανία και επεκτείνει τη δραστηριότητα της, κατόπιν υπογραφής συμβάσεων, σε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις για την ανάληψη διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων με σκοπό την παραγωγή και εκμετάλλευση του ανακτημένου νερού και της ιλύος.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ προχωράει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου Σύμβασης με την Ελληνικό ΑΕ για την ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης και παροχής επαναχρησιμοποιούμενου νερού σε όλες τις εκτάσεις πρασίνου του Μητροπολιτικού Πόλου. Ταυτόχρονα με το αντλιοστάσιο Α33 (Sewer Mining) θα υπάρχει η δυνατότητα να διοχετευθούν άλλα 800κ.μ./ημέρα ανακτημένου νερού, πέραν των 7.000κ.μ. που θα παράγονται στο ΚΕΛ Ελληνικού, στο παραλιακό μέτωπο της επένδυσης.