Το αβγό είναι ένα σύμβολο της αναγέννησης σε πολλούς πολιτισμούς

Το αβγό συμβολίζει τη νέα ζωή, την αναγέννηση και τη γονιμότητα σε πολλά μέρη του κόσμου. Επίσης, λόγω του σχήματός του θεωρείται και σύμβολο της γης και της σύνδεσής μας με τη φύση.