Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ χορηγεί υποτροφίες σε παιδιά συνεργαζόμενων παραγωγών της για σπουδές στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά αγροτών με τη χορήγηση δύο πλήρων διετών υποτροφιών, σε παιδιά παραγωγών της, για φοίτηση στο Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στον πρωτογενή τομέα της χώρας, η εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει τα κόστη φοίτησης, διαμονής και σίτισης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δύο μαθητών που προέρχονται από οικογένειες συμβολαιακών παραγωγών της.
Ειδικότερα, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, με πρωταρχικό μέλημα να ενισχύσει τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση
ενθαρρύνοντας την ενασχόλησή τους με τον ελληνικό πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή.