Κάτι αλλάζει στα σχολεία…

Ο Νέος Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας αφορά σε ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών, τις απουσίες, τα παραπτώματα, τις ποινές και την ενημέρωση των γονέων.

e-parents: Η ψηφιακή ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες

Αναφορικά με τις απουσίες, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη αύξηση. Γι’ αυτό αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η ψηφιακή εφαρμογή e-parents, η οποία θα διατίθεται στους γονείς για να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για την πορεία του μαθητή, τις απουσίες κ.ά. μέσω των δεδομένων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα myschool.

Από εδώ και πέρα θα απαγορεύεται η διαγραφή απουσιών στο τέλος της χρονιάς, με κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. ιατρικοί λόγοι). Ακόμη, οι 114 απουσίες που «δικαιούται» κάθε μαθητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν θα μπορούν να είναι αδικαιολόγητες. Επιπλέον, οι γονείς θα μπορούν να δικαιολογούν μέχρι και δύο ημέρες απουσίας. Διαφορετικά, αν πρόκειται για περισσότερες, θα απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Μαθητές και κινητά τηλέφωνα

Ο Νέος Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπει ότι στην περίπτωση που μαθητής/τρια, έχει κινητό και μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού επιλαμβάνεται ο Διευθυντής. Μετά από δική του κρίση όμως, μπορεί να χρειάζεται να επιλαμβάνεται ο Σύλλογος Διδασκόντων με την ποινή της αποβολής.

Τι ισχύει για τις αποβολές

Πλέον τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα στα σχολεία θα είναι αυστηρότερα. Επανέρχεται η πενθήμερη αποβολή, που μπορεί να επιβληθεί από τον σύλλογο διδασκόντων για περιστατικά αποτύπωσης περιστατικού σχολικής βίας. Αν διαπιστωθεί καταγραφή με κινητό που αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα εφαρμόζει υποχρεωτικά το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/την υπαίτιο/α. Επιπρόσθετα, ο σύλλογος διδασκόντων θα έχει πια τη δυνατότητα να προχωρά πιο εύκολα σε αλλαγή τμήματος.

Τι ισχύει για τους βανδαλισμούς

Αν κάποιος μαθητής προκαλέσει φθορές ή βανδαλισμό, το κόστος θα βεβαιώνεται στην οικογένειά του, καθώς οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο Νέος Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας θα κοινοποιηθεί σε όλους τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν ενυπόγραφα πως έχουν ενημερωθεί. O Σχολικός Κανονισμός εφαρμόζεται εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του, αλλά και σε όλες τις δράσεις τις οποίες διοργανώνει το σχολείο.

Stop bullying

Ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr. Περιλαμβάνει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών ομάδων δράσης, σύστημα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού με επώνυμες αναφορές, σύστημα ενημέρωσης γονέων για την εξέλιξη διαχείρισης του αναφερόμενου περιστατικού, σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές και σύστημα διαλειτουργικότητας με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Αντιμετώπιση της ακραίας παραβατικότητας

Έχει συσταθεί επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων. Επίσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαμορφώνεται ένα κοινό πρωτόκολλο αντιμετώπισης ακραίας παραβατικότητας στα σχολεία. Έχουν δημιουργηθεί ειδικά πρωτόκολλα πρόληψης και χειρισμού περιστατικών που εκπονούνται από την Ειδική επταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Τέλος, ομάδα Άμεσης Υποστήριξης των ομάδων δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα καθοδηγεί τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικών ιδιαίτερης βαρύτητας.