Ο ΣΕΠΕ διοργανώνει δύο σημαντικά webinars για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) συνεχίζει τις δράσεις του με στόχο την έμπρακτη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια της Ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, διοργανώνοντας δύο διαδικτυακά σεμινάρια τον Απρίλιο.

Το πρώτο webinar διεξάγεται την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 16.00, με θέμα «Πρόγραμμα SelectUSA: Ευκαιρίες επέκτασης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ».
Το δεύτερο webinar διοργανώνεται την Τρίτη 9 Απριλίου στις 16.00, από τον ΣΕΠΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), με θέμα: «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στηρίζοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα».

  • Για το σεμινάριο «Πρόγραμμα SelectUSA: Ευκαιρίες επέκτασης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ», μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.
  • Για το σεμινάριο «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στηρίζοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα», μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.