Τα My market στηρίζουν για 2η χρονιά τους εργαζομένους τους που θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους!

Tα My market τίμησαν την Ημέρα της Μητέρας στις 12 Μαΐου και σε συνεργασία με το μη
κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live, για 2 η συνεχόμενη χρονιά, καλύπτουν πλήρως τα έξοδα για τρεις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε εργαζομένους τους, στηρίζοντας
έμπρακτα την επιθυμία τους να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
Η συνεργασία με τη Be-Live ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά με αφορμή την Ημέρα της
Μητέρας και την Ημέρα του Πατέρα, προσφέροντας τις θεραπείες σε εργαζομένους της
εταιρείας που τις έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές
απαιτήσεις τους.
Τα τρία ζευγάρια θα επιλεχθούν με βάση ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που έχει
ορίσει η Be-Live, μέσα από μία διάφανη και αξιόπιστη διαδικασία. Βασικό κριτήριο ένταξης
ενός ζευγαριού στο πρόγραμμα είναι ένας από τους δύο συζύγους να ανήκει στο ανθρώπινο
δυναμικό της εταιρείας, ενώ συμμετοχή μπορεί να δηλώσει κάθε εργαζόμενος/εργαζόμενη,
από όλη την Ελλάδα.
Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, τα My market δημιούργησαν ένα ξεχωριστό video.