Εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων της ΙΚΕΑ

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, στο πλαίσιο του συνολικού της προγράμματος
εταιρικής υπευθυνότητας αλλά και της προώθησης του εθελοντισμού, προχώρησε σε μία
σειρά από εθελοντικές δράσεις με τη συμμετοχή των εργαζομένων της με στόχο την
προσφορά στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.
Η πρώτη εθελοντική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου, στο Ίδρυμα
Κοινωνικής Πρόνοιας «Νεομάρτυς Γεώργιος» από τους εργαζομένους του καταστήματος
ΙΚΕΑ Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, προχώρησαν σε μια εξαιρετική εθελοντική πρωτοβουλία,
και συγκεκριμένα στον στολισμό πασχαλινών λαμπάδων συνεργαζόμενοι με ενήλικα
άτομα με αναπηρία. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι του καταστήματος ΙΚΕΑ Θεσσαλία
προχώρησαν στον εθελοντικό καθαρισμό του Βοτανόκηπου και την ανανέωση των
χρωμάτων του τοίχου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην περιοχή Ραψάνη, στη Λάρισα, σε
συνεννόηση με τον Δήμο Λαρισαίων.