Η πολλή ζέστη αλλάζει τη δομή του παιδικού εγκεφάλου

Σύμφωνα με νέα μελέτη οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση στη δομή της λευκής ουσίας του εγκεφάλου των παιδιών. Η μελέτη που δημοσιεύεται στο «Nature Climate Change» αποκαλύπτει ότι είναι πιο ευάλωτα στο κρύο τα παιδιά ως το πρώτο έτος ζωής και στη ζέστη ως τα τρία έτη. Μάλιστα η έκθεση σε πολύ κρύο κατά την κύηση μέχρι και το πρώτο έτος ζωής, όπως και η έκθεση σε πολλή ζέστη από τη γέννηση ως και το τρίτο έτος ζωής συνδέονταν με πιο αργή ωρίμαση της λευκής ουσίας του εγκεφάλου στην προεφηβεία. Ως πολύ υψηλές και αντιστοίχως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ορίστηκαν εκείνες που βρίσκονταν στο ανώτατο και στο κατώτατο άκρο σε σχέση με τις μέσες θερμοκρασίες της περιοχής στην οποία ζούσαν τα παιδιά που μελετήθηκαν.