Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα που δημιουργεί Εθνικό Σύστημα Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών με την τεχνολογία της OroraTech

Ανακοινώθηκε η επένδυση σε τέσσερις δορυφόρους θερμικής απεικόνισης και σε σύστημα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών της εταιρείας OroraTech.

Η εταιρεία, μαζί με μία κοινοπραξία από Έλληνες υπεργολάβους, θα παραδώσει ένα σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών το οποίο θα περιέχει επίγεια συστήματα και υπηρεσίες επεξεργασίας, όπως επίσης ένα σμήνος δορυφόρων θερμικής απεικόνισης για την παρακολούθηση όλης της επικράτειας για πιθανές εστίες πυρκαγιάς.

Το συγκεκριμένο έργο θα υλοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και θα καθοδηγείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους €20 εκατ.

Η OroraTech και οι Έλληνες συνεργάτες της κατάφεραν να κερδίσουν το έργο σε ανοιχτό διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την υποστήριξη του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος Δορυφόρων, του οποίου ηγείται το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

Οι υπηρεσίες δεδομένων της OroraTech θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ελληνικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και θα αξιοποιούν την τεχνογνωσία των ελληνικών πανεπιστημίων και της βιομηχανίας. Η OroraTech συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανάπτυξη αλγορίθμων προϊόντων δεδομένων. Eπίσης, συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ανάπτυξη διαστημικών αισθητήρων και υπηρεσιών βαθμονόμησης, με την εταιρεία Satways Ltd. για τη διαλειτουργικότητα του προϊόντος, καθώς και με την εταιρεία Attisat S.A. για την κατασκευή του επίγειου σταθμού στη χώρα μας.

Η εταιρεία θα επενδύσει σημαντικά τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας ένα hub για τις επιχειρησιακές λειτουργίες της στην Αθήνα. Εκεί, θα φιλοξενεί ο στόλος των διαστημικών αισθητήρων της εταιρείας και μία ομάδα ανάπτυξης που θα ασχολείται με την προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης υπέρυθρων.

info
Η OroraTech, με έδρα το Μόναχο, ιδρύθηκε το 2018 και παρέχει πληροφορίες για δασικές πυρκαγιές σε κρατικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα.