13)Παγκόσμια Ημέρα

18 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων