13)name day

  • Θεόγνωστος (Θεογνωσία, Θεογνώσιος, Θεογνώστης)
  • Θεόκτιστος
  • Μαγδαληνή (Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω, Μαγδούλα)
  • Μαριλένα
  • Μένανδρος
  • Πατρίκιος (Πάτρικ, Πατρίκα, Πατρίκης, Πατρικία, Πατρίκος, Πατρίτσα, Πατρίτσης, Πατριτσία, Πατρίτσιος)