11)«Προστασία εκτός φιλικού διακανονισμού» από την Anytime της INTERAMERICAN

Μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική κάλυψη προσφέρει η Anytime της INTERAMERICAN, που έχει σταθερό στόχο να βελτιώνει συνεχώς τα προγράμματά της, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των ασφαλισμένων της. 

Με τη νέα κάλυψη «Προστασία εκτός Φιλικού Διακανονισμού» ο ασφαλισμένος, εάν εμπλακεί σε ατύχημα που δεν ευθύνεται, αποζημιώνεται απευθείας από την Anytime, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, στην οποία είναι ασφαλισμένος ο υπαίτιος οδηγός, δεν εντάσσεται στον Φιλικό Διακανονισμό.

Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος της Anytime αποζημιώνεται τόσο για τις υλικές ζημιές του οχήματός του, με ανώτατο όριο 6.000 ευρώ ανά ατύχημα, όσο και για τις σωματικές βλάβες του οδηγού και των συνεπιβατών του με ανώτατο όριο 12.000 ευρώ ανά ατύχημα. Επισημαίνεται ότι στην κάλυψη των σωματικών βλαβών, εκτός των εξόδων θεραπείας, περιλαμβάνεται και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το ύψος της οποίας φθάνει μέχρι 30 ευρώ ανά ημέρα.